Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Hirsutizmus - nejen kosmetický problém / MUDr.Jana Heresová, CSc., MUDr.Marie Vrzáňová
Author
Affiliation Information
Klinika nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Cited source
Interní medicína pro praxi. 2010, roč. 12, č. 11, s. 540-544. ISSN: 1212-7299; 1803-5256 (elektronická verze); 1803-5868 (supplementum).
Date of issue
2010
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 2174 ; neváz. 1043
Record number
bmc11000323
Persistent link
MESH descriptor
kongenitální adrenální hyperplazie (farmakoterapie)
antagonisté androgenů (aplikace a dávkování, farmakologie)
klomifen (aplikace a dávkování, škodlivé účinky, farmakologie)
kosmetické techniky (využití)
diferenciální diagnóza
ženské pohlaví
hirzutismus (diagnóza, farmakoterapie, etiologie)
lidé
syndrom polycystických ovarií (diagnóza, farmakoterapie)
finasterid (aplikace a dávkování, farmakologie)
Genre
Keyword
Parallel Title Proper
Hirsutism-not only cosmetic problem
Abstract
Hormonální účinky androgenů mohou negativně ovlivnit vzhled jedince. Vyvolané změny u žen nebo dětí závisí na hladině endogenních či exogenních androgenů nebo na zvýšené citlivosti cílových orgánů k normální hladině androgenů v krvi. Zevním projevem hyperandrogenemie jsou kožní změny: především zvýšení tvorby kožního mazu, akné, hirsutizmus, dále androidní obezita a androgenní alopecie. Při delším působení androgenů u žen vznikají odchylky v metabolizmu tuků a cukrů, objevují se rizika vzniku diabetes mellitus, ale i kardiovaskulárních chorob. Hirsutizmus je definován jako patologický růst a distribuce ochlupení u žen, způsobený androgenní stimulací pilosebaceózní jednotky. Incidence u žen je mezi 5–10 %. U dospívajících dívek předčasné objevení pubarché, menstruační poruchy a obezita zvyšují podezření na funkční ovariální hyperandrogenizmus často vyjádřený u syndromu polycystických ovarií (PCOS). Funkční adrenální syndrom je dán překotnou aktivací sekrece nadledvinových androgenů v iniciální fázi puberty (adrenarché). V tomto období se vytváří podmínky pro vznik hirsutizmu, který pokračuje i v dospělém věku ženy. Citlivým ukazatelem hladiny biologicky dostupných androgenů v cirkulaci je testosteron, popřípadě volný testosteron. Celková hladina testosteronu je z větší části ovlivněna vazbou na plazmatické bílkoviny. Léčba je obtížná, nejčastěji se používají preparáty hormonální kontracepce, suprese nadledvinové sekrece malou dávkou glukokortikoidů a antiandrogeny. Terapeutický plán se stanoví podle závažnosti symptomů a podle zdroje androgenů. U pacientek se podle zjištěné příčiny zvolí možnost hormonální léčby v kombinaci s dermatologickými a kosmetickými postupy.
English Abstract
Androgenic disorders have many negative physical effects. These effects may be caused by excess androgen (exogenous or endogenous) or by end-organ sensitivity to normal levels of androgens. The most apparent signs of androgen excess are the external manifestations, including: oily skin, acne, hirsutism, android obesity, and androgenic alopecia. Of equal concern are the potential metabolic disturbances associated with hyperandrogenicity. Hirsutism is pathologic growth and distribution of hair in women in response to androgen stimulation of pilosebaceous unit. Incidence in women is about 5–10 %. Hyperandrogenism must be considered in any girl with premature pubarche. An association with menstrual irregularity or obesity in a teenage girl is the most common causes of functional ovarian hyperandrogenism, one manifestation of which is polycystic ovary syndrome, and functional adrenal hyperandrogenism, which usually seems to be due to an exaggeration of adrenarche. The plasma testosterone/free testosterone is a more sensitive indicator of hyperandrogenism. Optimal therapeutic program is designed for many patients, including oral contraceptives, low-dose glucocorticoids, and antiandrogens. Treatment should be chosen according to the patient‘s symptoms and source of androgens and should be combined with traditional therapy for the specific dermatologic and cosmetologic disorder.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Lit.: 21
Clipboard
Further actions