Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Maskovaná hypertenze u diabetiků ve srovnání s nediabetickou populací / Jiří Charvát
Author
Affiliation Information
Interní klinika, 2. LF UK a FNM, Praha
Cited source
Medicína po promoci. 2010, roč. 11, č. 4, s. 82-85. ISSN: 1212-9445.
Date of issue
2010
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 2230 ; neváz. 1063 a
Record number
bmc10030179
Persistent link
Abstract
V článku je předkládán přehled současných poznatků o maskované hypertenzi s důrazem na její výskyt a význam v diabetické populaci. Vedle metodiky, významu dalších rizikových kardiovaskulárních faktorů, orgánových změn a vlivu na kardiovaskulární prognózu jsou uvedeny i určité problémy, které s pojmem maskovaná hypertenze souvisejí.
English Abstract
In the article the contemporary points of view on the masked hypertension are presented with the special interest in its prevalence and importance in diabetic population. Apart from methods, the importance of another cardiovascular risk factors, target organ damage and the impact on cardiovascular prognosis are discussed some unresolved problems connected with the masked hypertension.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Lit.: 31
Clipboard
Further actions