Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Chronická artritida dětí a dospívajících: juvenilní idiopatická artritida / Pavla Doležalová, Dana Němcová
Author
Affiliation Information
Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a VFN, Praha
Cited source
Postgraduální medicína. 2010, roč. 12, č. 7, s. 824-831. ISSN: 1212-4184.
Date of issue
2010
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 2177 ; neváz. 1062
Record number
bmc10024880
Persistent link
MESH descriptor
mladiství
hormony kůry nadledvin (aplikace a dávkování, škodlivé účinky, terapeutické užití)
monoklonální protilátky (aplikace a dávkování, škodlivé účinky, terapeutické užití)
juvenilní idiopatická artritida (klasifikace, diagnóza, terapie)
dítě
diferenciální diagnóza
lidé
magnetická rezonanční tomografie (metody, využití)
anamnéza
methotrexát (aplikace a dávkování, škodlivé účinky, terapeutické užití)
rentgendiagnostika (metody, využití)
ultrasonografie (metody, využití)
biologické markery (krev, moč)
psoriatická artritida (diagnóza)
cyklosporin (aplikace a dávkování, škodlivé účinky, terapeutické užití)
fyzioterapie (techniky) (využití)
Keyword
Parallel Title Proper
Chronic arthritis in children and adolescents – idiopathic juvenile arthritis
Other Variant Titles
Klinická pediatrie
Abstract
Juvenilní idiopatická artritida je heterogenní skupinou zánětlivých onemocnění neznámé etiologie u dětí a mladistvých, jejichž hlavním rysem je chronický kloubní zánět. Je nejčastějším revmatickým onemocněním v dětském věku. Její diferenciální diagnostika může být obtížná, zahrnuje jiná systémová onemocnění zánětlivá (infekční, idiopatická) i nezánětlivá (neoplazie, mechanické artropatie aj.). Klinicky rozlišujeme 7 základních podtypů: systémovou artritidu, oligoartritidu, polyartritidu s pozitivním a negativním revmatoidním faktorem, psoriatickou, entezopatickou a nediferencovanou artritidu. Potvrzení diagnózy a stanovení individuální optimální terapie patří do rukou dětského revmatologa. Časná a adekvátně volená léčba je důležitým prognostickým faktorem. Neléčené onemocnění může vést k nevratnému poškození kloubů s významnými funkčními následky.
English Abstract
Juvenile idiopathic arthritis comprises a heterogeneous group of inflammatory conditions with unknown aetiology in children and adolescents with chronic joint inflammation as its hallmark. It is the most frequent rheumatic disease in childhood. Its differential diagnosis may be difficult covering both systemic inflammatory (infectious, idiopathic) and non-inflammatory (neoplastic, mechanical etc.) conditions. Seven main disease categories are recognised: systemic arthritis, oligoarthritis, rheumatoid factor negative and positive polyarthritis, psoriatic, enthesitis related and undifferentiated arthritis. Diagnostic confirmation as well as individual optimal treatment plan should be done by a paediatric rheumatologist. Early appropriate therapy is an important prognostic factor. Untreated disease may cause irreversible joint damage with significant functional impairment.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Lit.: 22
Clipboard
Further actions