Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Syndrom diabetické nohy - možnosti diagnostiky a léčby / MUDr. Pavlína Piťhová
Author
Affiliation Information
Interní klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Cited source
Praktické lékárenství. 2010, roč. 6, č. 3, s. 130-133. ISSN: 1801-2434; 1803-5329 (on-line).
Date of issue
2010
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 2396 ; neváz. 222
Record number
bmc10019607
Persistent link
MESH descriptor
obvazy (klasifikace, využití)
lidé
hojení ran (účinky léků)
diabetická noha (diagnóza, terapie)
Keyword
Parallel Title Proper
Diabetic foot syndrome – diagnostic and therapeutic options
Abstract
U diabetiků se často setkáváme s defekty na dolních končetinách, především se syndromem diabetické nohy. Syndromem diabetické nohy označujeme destruktivní postižení tkání dolních končetin diabetiků distálně od kotníku, jehož následkem jsou rozsáhlé ulcerace, gangrény a v krajních případech i nutnost amputace končetiny. Hlavní faktory, které vedou ke vzniku diabetické nohy, jsou diabetická neuropatie (senzomotorická a autonomní), ischemie končetiny (angiopatie), snížení kloubní pohyblivosti a působení tlaku na plosku nohy. Na vzniku a obtížném hojení ulcerací se často podílí infekce. V textu jsou rozebrány příčiny, diagnostika a zásady léčby syndromu diabetické nohy u pacientů s diabetes mellitus.
English Abstract
Lower limb defects, particularly the diabetic foot syndrome, are commonly encountered in diabetic patients. Diabetic foot syndrome refers to the destruction of lower limb tissues distally from the ankle joint in diabetics, which results in extensive ulcerations, gangrene, and, in extreme cases, amputation of the limb. The major factors resulting in diabetic foot include diabetic neuropathy (sensomotor and autonomous), limb ischaemia (angiopathy), decreased joint mobility, and the pressure exerted on the sole of the foot. Ulcerations often develop and are difficult to heal because of infections. The paper deals with the causes, diagnosis, and principles of treatment of the diabetic foot syndrome in patients with diabetes mellitus.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Lit.: 6
Clipboard
Further actions