Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Akutní a akutně recidivující infekce močových cest / doc.MUDr.Miroslava Horáčková, CSc
Author
Affiliation Information
Interní klinika – oddělení klinické nefrologie a hemodialýzy 2. LF UK a FN Motol, Praha
Cited source
Medicína pro praxi. 2010, roč. 7, č. 3, s. 135-138. ISSN: 1214-8687; 1803-5310 (elektronická verze); 1803-5876 (Supplement).
Date of issue
2010
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 2308 ; neváz. 1044 a
Record number
bmc10015776
Persistent link
Parallel Title Proper
Acute and recurrent acute urinary tract infections
Abstract
V předloženém souhrnu jsou analyzovány epidemiologie, etiologie, etiopatogeneze, klinický obraz, léčba a profylaxe akutních a akutně recidivujících forem infekce močových cest. Pro klinický pohled na tuto problematiku je využito nejužitečnějšího rozdělení na formy nekomplikované a komplikované, přičemž jsou zdůrazněny rozdíly v terapeutickém přístupu k oběma formám akutní a akutně recidivující infekce močových cest.
English Abstract
The epidemiology, etiology, etiopathogenesis, clinical presentation, treatment and prophylaxis of acute and recurrent acute urinary tract infections are analyzed. To provide a clinical perspective of this issue, the most convenient division into uncomplicated and complicated forms is used, with an emphasis placed on the differences in the therapeutic approach to both acute and recurrent acute urinary tract infections.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Lit.: 7
Clipboard
Further actions