Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Kardiální komplikace chronické obstrukční plicní nemoci / Chlumský J., Chlumský J
Author
Affiliation Information
Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Motol, Interní klinika
Cited source
Praktický lékař. 2010, roč. 90, č. 2, s. 82-85. ISSN: 0032-6739; 1805-4544 (elektronická verze).
Date of issue
2010
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 3 ; neváz. 1070
Record number
bmc10011708
Persistent link
MESH descriptor
beta blokátory (aplikace a dávkování, škodlivé účinky)
srdeční selhání (diagnóza, etiologie, terapie)
lidé
plicní hypertenze (diagnóza, etiologie, terapie)
infarkt myokardu (krev)
plicní embolie (diagnóza, terapie)
cor pulmonale (diagnóza, etiologie, terapie)
ischemická choroba srdeční (diagnóza)
chronická obstrukční plicní nemoc (komplikace)
Parallel Title Proper
Cardiac complications of chronic obstructive pulmonary disease
Abstract
Choroby srdce a nádory jsou hlavními komplikacemi a příčinami úmrtí u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocní (CHOPN). Kardiální komplikace jsou u nemocných se středně závažnou CHOPN odpovědny za polovinu hospitalizací, pětinu úmrtí, a tito nemocní mají dvojnásobné riziko srdečních chorob a vzniku nádoru. Z kardiálních chorob se nejčastěji vyskytuje – dysfunkce pravé srdeční komory, – plicní hypertenze, – ischemická choroba srdeční, a – arytmie. Plicní hypertenze zvyšuje mortalitu a zhoršuje přežití nemocných s CHOPN. Nemocní s CHOPN mají rovněž vyšší riziko úmrtí z důvodu arytmií, srdečního infarktu nebo srdečního selhání.V léčbě u těchto nemocných postupujeme podobně jako u nemocných bez přidružené CHOPN.
English Abstract
Cardiovascular diseases and cancer are the two leading causes of morbidity and mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). In patients with mild COPD, cardiovascular diseases account for nearly 50 % of all hospitalizations and over 20 % of all deaths. COPD doubles the risk of cardiovascular disease and lung cancer. The spectrum of cardiovascular diseases includes – right ventricular dysfunction, – pulmonary hypertension, – coronary artery disease, and – arrhythmias. Pulmonary hypertension associated with COPD increases morbidity and worsens survival. Patients with COPD also carry an increased risk of mortality due to arrhythmia, myocardial infarction or congestive heart failure. The general approach to treating cardiovascular disease in COPD is similar to that used in the general population.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Lit.: 28
Clipboard
Further actions