Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Hypokalemická periodická paralýza u pacientů s hypertyreózou / Jaroslav Kratochvíl, Jan Masopust, Vendula Martínková, Jiří Charvát
Author
Affiliation Information
Jednotka intenzivní metabolické péče Interní kliniky 2. Lékařské fakulty UK a FN Motol, Praha
Cited source
Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 11, s. 1100-1101. ISSN: 0042-773X; 1801-7592 (elektronická verze).
Date of issue
2008
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Link
Call number
NLK: B 184 ; neváz. 1041
Record number
bmc07521406
Persistent link
MESH descriptor
Parallel Title Proper
Hypoglycaemic periodic paralysis in hyperthyroidism patients
Abstract
Hypokalemická periodická paralýza (hypokalemic periodic paralysis - HPP) je málo častá porucha charakterizovaná akutními, potenciálně fatálními atakami svalové slabosti. U disponovaných jedinců dochází účinkem katecholaminů či inzulinu k masivnímu přesunu kaliových iontů do buněk a plazmatická hladina kalia klesá pod 2,5 mmol/l. Současně může být přítomna i hypofosfatemie a hypomagnesemie, přičemž parametry acidobazické rovnováhy nebývají narušeny. Hypokalemická periodická paralýza se vyskytuje jako familiární na podkladě vrozeného defektu iontových kanálů a získaná - u pacientů s hypertyreózou. V práci popisujeme hypokalemickou periodickou paralýzu u pacientů s hypertyreózou na pozadí 2 pří­padů z praxe. V diskuzi prezentujeme současné názory na patogenezi, klinické projevy, principy léčby a prevence této nepříliš známé poruchy.
English Abstract
Hypokalemic periodic paralysis (HPP) is a rare disorder characterised by acute, potentially fatal atacks of muscle weakness or paralysis. Massive shift of potassium into cells is caused by elevated levels of insulin and catecholamines in the blood. Hypophosphatemia and hypomagnesemia may be also present. Acidobasic status usually is not impaired. HPP occurs as familiar (caused by ion channels inherited defects) or acquired (in patients with hyperthyroidism). On the basis of two clinical cases we present a review of hypokalemic periodic paralysis in hyperthyroid patients. We discuss patogenesis, clinical and laboratory findings as well as the principles of prevention and treatment of this rare disorder.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Lit.: 11
Clipboard
Further actions
Digital library