Cover & TOC
Document type
články
články
Document record
Source: BMČ - články
Title
Moderní formy dopravní výchovy dětí a mládeže jako prostředek snižování nehodovosti v provozu na pozemních komunikacích / Veronika Benešová
Author
Cited source
Aktuality v prevenci úrazů. 2005, č. 4, s. 5. ISSN: 1213-2179.
Date of issue
2005
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Call number
NLK: B 2267 ; neváz. 1238
Record number
bmc06003363
Persistent link
MESH descriptor
prevence úrazů
dopravní nehody (prevence a kontrola)
dítě
Clipboard
Further actions