Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Metodika sebehodnocení přímé péče : pro poskytovatele mobilní specializované paliativní péče / Autorský tým: Lada Furmaníková, Pavel Svoboda
Author
Date of issue
2019
Publisher
[Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví ČR], 2019
Physical description
14, 4, 7, 1, 4 strany : ilustrace
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
Link
Call number
NLK: online
Record number
MED00206684
Persistent link
Abstract
Tato metodika byla vydána v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214). Je určena pro organizace poskytující mobilní specializovanou paliativní péči a zaměřuje se na sebehodnocení přímé péče.
Clipboard
Further actions