Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Úvod k metodice sebehodnocení řízení organizace, metodice sebehodnocení přímé péče a metodice tvorby plánu rozvoje a zavádění změn : pro poskytovatele mobilní specializované paliativní péče / Autorský tým: Lada Furmaníková, Lena Tomšů, Pavel Svoboda
Author
Date of issue
2019
Publisher
[Praha] : [Ministerstvo zdravotnictví ČR], 2019
Physical description
5 stran : ilustrace
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
Link
Call number
NLK: online
Record number
MED00206676
Persistent link
Abstract
Tato úvodní část krátce popisuje tři metodiky, které byly vydány v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Podpora paliativní péče - zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214). Všechny tyto metodiky jsou určeny pro organizace poskytující mobilní specializovanou paliativní péči.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje bibliografické odkazy
Clipboard
Further actions