Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Daně z příjmů : změny zákona od 1. 9. 2020 : zákon o rezervách : vyhlášky, pokyny a sdělení MF a GFŘ ; Kompenzační bonus : čtvrtá novela zákona (členové s. r. o., dohodáři) ; Evidence tržeb : redakční uzávěrka 1. 9. 2020
Date of issue
2020
Publisher
Ostrava : Sagit, 2020
Series
ÚZ : úplné znění ; číslo 1388
Physical description
352 stran : ilustrace, tabulky ; 24 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-423-8 (brožováno)
Call number
OVI: Sp 2206
Record number
MED00204405
Persistent link
Spine Title
Daně z příjmů, kompenzační bonus, evidence tržeb
Other Variant Titles
Kompenzační bonus
Evidence tržeb
Abstract
Aktuální znění zákona o dani z příjmů, kompenzačním bonusu a elektronické evidenci tržeb. Určeno odborné veřejnosti.
General Note
Názvové údaje z obálky
Nad názvem: září 2020
Contents Note
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů -- Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislostí s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 -- Zákonč. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb -- Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu -- Přehled platných smluv České republiky, o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku aktualizovaný redakcí Sagitu -- Pokyn GFŘ D-42 čj. 348/20/7100-10111-010440, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019 -- Informace čj. 7732/20/7100-40110-013213, k podání Oznámení o záměru odečíst od základu daně odpočet na podporu výzkumu a vývoje dle § 34ba zákona o daních z příjmů -- Rozhodnutí čj. MF-31039/2019/3901-3, o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů -- Rozhodnutí čj. MF-7633/2020/3901-2, o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události -- Pokyn MF-17 čj. MF-4869/2020/15-2, k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. a pozdějších předpisů -- Sdělení čj. MF- 4869/2020/15-4, k vydání Pokynu č. MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů -- Pokyn D-34 čj. 45076/19/7100-40113-110343, sdělení k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky - převodní ceny
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 1
Medvik libraries 1