Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Ústava ČR ; : Listina základních práv a svobod : Parlament ČR, volby, Ústavní soud, ombudsman, ministerstva ; Antidiskriminační zákon, zákon o sbírce zákonů : redakční uzávěrka 10. 8. 2020
Date of issue
2020
Publisher
Ostrava : Sagit, 2020
Series
ÚZ : úplné znění ; číslo: 1385
Physical description
288 stran ; ilustrace, tabulky, formuláře, tiskopisy ; 26 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-420-7 (brožováno)
Call number
OVI: Sp 2205
Record number
MED00204284
Persistent link
Spine Title
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
Part of Title
Listina základních práv a svobod
Parlament ČR, volby, Ústavní soud, ombudsman, ministerstva
Antidiskriminační zákon
Abstract
Aktuální znění Ústavy České republiky, Listiny základních práv a svobod a dalších zákonů a předpisů. Určeno odborné veřejnosti.
General Note
Název z obálky
Contents Note
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky -- Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky -- Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání symbolů České republiky a o změně některých zákonů -- Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu -- Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny -- Zákon č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky -- Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu -- Zákon č. 300/2017 Sb., o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve zněni pozdějších předpisů, (stykový zákon) -- Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv -- Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů -- 'Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 247/1995 Sb. -- Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky -- Ústavní zákon č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky -- Ústavní zákon č. 29/1993 Sb., o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní republiky -- Ústavní zákon č. 74/1997 Sb., o změnách státních hranic se Slovenskou republikou -- Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky -- Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky -- Ústavní zákon č. 515/2002 Sb., o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů -- Ústavní zákon č. 235/2012 Sb., o změnách státních hranic s Rakouskou republikou -- Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon) -- Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv -- Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) -- Vyhláškač. 294/2012 Sb., provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky -- Zákon č. 222/2016 Sb., o sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) - účinnost 1.1. 2020
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 1
Medvik libraries 1