Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Předpisy související s občanským zákoníkem : velké změny zákona o veřejných rejstřících od 1. 1. 2021 : plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostorů, rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu, běžná údržba a drobné opravy, úrok z prodlení, odměna likvidátora a další odpovědnost za škodu - veřejná moc, mezinárodní právo soukromé : redakční uzávěrka 20. 4. 2020
Date of issue
2020
Publisher
Ostrava : Sagit, 2020
Series
ÚZ : úplné znění ; číslo 1371
Physical description
128 stran ; 24 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-406-1 (brožováno)
Call number
OVI: Sp 2195
Record number
MED00203154
Persistent link
MESH descriptor
občanská práva (zákonodárství a právo)
bydlení (zákonodárství a právo)
právní odpovědnost
Česká republika
spolupráce organizací a občanů (zákonodárství a právo)
Genre
NLK branch
Conspectus
Abstract
Publikace obsahuje 15 předpisů v úplném znění. Jde zejména o novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, novelizovaný zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů, bytové spoluvlastnictví a mezinárodní právo soukromé.
General Note
Název z obálky
Contents Note
Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřených fondů --Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údaju o skutečných majitelích -- Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty -- Zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev -- Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) -- Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém -- Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 3
Medvik libraries 3