Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci : státní odborný dozor nad bezpečností práce : redakční uzávěrka 24. 2. 2020
Date of issue
2020
Publisher
Ostrava : Sagit, 2020
Series
ÚZ : úplné znění ; číslo 1363
Physical description
400 stran : ilustrace, tabulky ; 24 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-398-9 (brožováno)
Call number
OVI: Sp 2193
Record number
MED00202797
Persistent link
MESH descriptor
zákonodárství jako téma
práce (zákonodárství a právo)
hygiena práce (zákonodárství a právo)
řízení bezpečnosti (zákonodárství a právo)
Česká republika
zohlednění rizika (zákonodárství a právo)
ochrana veřejného zdraví
Genre
NLK branch
Conspectus
Abstract
Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Nakladatelská anotace. Kráceno.
General Note
Názvové údaje z obálky
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje odkazy na zákony
Contents Note
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) -- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce -- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 5
Medvik libraries 5