Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Občanský soudní řád ; : Zvláštní řízení soudní ; Rozhodčí řízení : soudní poplatky, mediace, kompetenční spory : redakčni uzávěrka 9. 3. 2020
Date of issue
2020
Publisher
Ostrava : Sagit, 2020
Series
ÚZ : úplné znění ; číslo 1366
Physical description
304 stran : formuláře ; 24 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-401-6 (brožováno)
Call number
OVI: Sp 2191
Record number
MED00202795
Persistent link
MESH descriptor
občanská práva (zákonodárství a právo)
poplatky a výdaje (zákonodárství a právo)
právní vědy
zákonodárství jako téma
Česká republika
role soudu
soudní vědy (zákonodárství a právo)
Genre
NLK branch
Conspectus
Part of Title
Zvláštní řízení soudní
Rozhodčí řízení
Abstract
Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády o nezabavitelných částkách a další. Nakladatelská anotace. Kráceno.
General Note
Název z obálky
Contents Note
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád -- Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) -- Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních -- Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodle ní a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických fyzíckých osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích -- Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) -- Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů -- Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí -- Zákon č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů -- Zákon č. 629/2004 Sb., o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie -- Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích -- Zákon č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů -- Zákon č. 202/2013 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 5
Medvik libraries 5