Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Stavební zákon a vyhlášky : změny stavebního zákona : technické požadavky na stavby, dokumentace staveb, bezbariérové užívání staveb, vodní díla, dopravní stavby, stavby pro plnění funkcí lesa, stavební povolení, ohlašování staveb, stavební dozor, kolaudace : Autorizované profese, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury : redakční uzávěrka 16. 3. 2020
Date of issue
2020
Publisher
Ostrava : Sagit, 2020
Series
ÚZ : úplné znění ; číslo 1367
Physical description
544 stran : ilustrace, formuláře ; 24 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-402-3 (brožováno)
Call number
OVI: Sp 2190
Record number
MED00202793
Persistent link
Part of Title
Autorizované profese, vyvlastnění, urychlení výstavby infrastruktury
Abstract
Publikace obsahuje novelizovaný stavební zákon se změnami, které se týkají menších vodních děl a terénních úprav k zadržování vody v krajině, oznamování dokončených staveb, podrobností územního a regulačního plánu, a další změny. Nakladatelská anotace. Kráceno.
General Note
Názvové údaje z obálky
Internal Bibliographies/Indexes Note
Odkazy na zákony
Contents Note
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) -- Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury -- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě -- Sdělení č. 26/2020 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 1
Medvik libraries 1