Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Kontrola veřejných financí : finanční kontrola, kontrolní řád, Nejvyšší kontrolní úřad ; Majetek státu : majetek České republiky, vystupování ČR v právních vztazích, zákon o ÚZSVM, zákon o státním podniku : edakční uzávěrka k 10. 2. 2020
Date of issue
2020
Publisher
Ostrava : Sagit, 2020
Series
ÚZ : úplné znění ; číslo 1359
Physical description
160 stran : tabulky ; 24 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-394-1
Call number
OVI: Sp 2186
Record number
MED00201830
Persistent link
MESH descriptor
finanční revize (ekonomika, zákonodárství a právo, organizace a řízení)
státní správa
veřejný sektor (ekonomika, zákonodárství a právo, organizace a řízení)
Česká republika
Genre
NLK branch
Conspectus
Abstract
Publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášku a zákon o majetku ČR.
General Note
Název z obálky
Contents Note
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) -- Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. -- Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí -- Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) -- Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu -- Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) - vybraná ustanovení -- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) - vybraná ustanovení -- Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě - vybraná ustanovení -- Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) - vybraná ustanovení -- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - vybraná ustanovení -- související předpisy a metodiky -- Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích -- Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových -- Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku -- Zákon č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nomínační zákon)
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 5
Medvik libraries 5