Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Rozpočet a financování : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, svazky obcí, zákony, nařízení vlády, vyhlášky : redakční uzávěrka 27. 1. 2020
Date of issue
2020
Publisher
Ostrava : Sagit, 2020
Series
ÚZ : úplné znění ; číslo 1357
Physical description
352 stran : tabulky ; 24 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-392-7 (brožováno)
Call number
OVI: Sp 2184
Record number
MED00201828
Persistent link
MESH descriptor
rozpočty (zákonodárství a právo)
velkoměsta (ekonomika, zákonodárství a právo)
ekonomika (zákonodárství a právo)
financování vládou (zákonodárství a právo)
financování organizované (zákonodárství a právo)
místní státní správa
Česká republika
Genre
NLK branch
Conspectus
Abstract
Publikace obsahuje zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů podle stavu k 1. 1. 2020. Zásadní změny nastaly od ledna 2020 ve vyhlášce o rozpočtové skladbě a ve vyhlášce o FKSP.
General Note
Název z obálky
Contents Note
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) -- Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě --Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb -- Nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy -- Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovoliných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti -- Pokyn GFŘ D-38 čj. 74816/18/7500-30091, pro stanovení odvodů za porušeni rozpočtové kázně -- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) -- Vyhláška č. 219/2019 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů -- Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti -- Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí -- Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje -- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 2
Medvik libraries 2