Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě : změny katalogu prací : změny platových pomérů zaměstnanců ve veřejných službách a správě : zaměstnanci obcí a krajů, příspěvkových organizací, školských právnických osob, regionálních rad soudržnosti a státních fondů : redakční uzávěrka 13. 1. 2020
Date of issue
2020
Publisher
Ostrava : Sagit, 2020
Series
ÚZ : úplné znění ; číslo: 1353
Physical description
224 stran ; 25 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-388-0 (brožováno)
Call number
OVI: Sp 2180
Record number
MED00201431
Persistent link
MESH descriptor
státní zaměstnanci (zákonodárství a právo)
zákonodárství jako téma
zaměstnání (ekonomika, zákonodárství a právo)
mzdy a přídavky (zákonodárství a právo)
státní správa
práce (ekonomika, zákonodárství a právo)
Česká republika
NLK branch
Conspectus
Abstract
Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu státní služby. Dále i katalog prací, nařízení vlády o platových poměrech a ustanovení zákoníku práce.
General Note
Název z obálky
Na obálce rok 2020
Contents Note
Zákon č. 262/2006 Sb, zákoník práce - vybraná ustanovení -- Naiřízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - účinnost 1.1.2019 -- Naiřízení vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě - účinnost 1. 1. 2019 -- Nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o mínímální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí - účinnost 1. 1.2019
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 3
Medvik libraries 3