Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí : ČSN ISO 1996-2. Část 2,. Určování hladin akustického tlaku = Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise. Part 2,. Determination of sound pressure levels = Acoustique - Description, évaluation et mesurage du bruit de l'environnement. Partie 2,. Déterminantion des niveaux de pression acoustique / zpracoval Tomáš Hellmuth
Author
Date of issue
2018
Publisher
Praha : Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018
Physical description
57 stran : ilustrace, tabulky ; 30 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
Call number
OVI: K 13078
Record number
MED00201321
Persistent link
Parallel Title Proper
Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise : Determination of sound pressure levels
Acoustique - Description, évaluation et mesurage du bruit de l'environnement : Déterminantion des niveaux de pression acoustique
Other Variant Titles
Česká technická norma : ICS 17.140.01; 13.140
Part of Title
ČSN ISO 1996-2
Určování hladin akustického tlaku
Abstract
Směrnice ISO o měření hluku v životním prostředí. Popisuje, jak určovat hladiny akustického tlaku. Norma je v souladu s novými a přísnějšími požadavky na výpočty měření a snaží se obsáhnout všechny zdroje a meteorologické podmínky. Má být podkladem pro vytvoření více zaměřených norem určených pro specifické zdroje a cíle.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje bibliografické odkazy
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 1
Medvik libraries 1