Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Správní řád : komentář / Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo
Author
Jemelka, Luboš, 1979- (Autor komentáře textu)
Pondělíčková, Klára, 1978- (Autor komentáře textu)
Bohadlo, David, 1975- (Autor komentáře textu)
Česko. Správní řád (2004, novela 2018)
Date of issue
2019
Edition
6. vydání
Publisher
V Praze : C.H. Beck, 2019
Series
Beckova edice komentované zákony
Physical description
xxxv, 1011 stran ; 23 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7400-751-4 (vázáno)
Call number
OVI: K 12967
Record number
MED00200595
Persistent link
Spine Title
SpŘ komentář
Abstract
6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ustanoveních zákona. Aktualizován je nejenom správní řád samotný, ale jak shora uvedeno, i odkazy na předchozí přestupkový zákon. Zohledněny jsou novely správního řádu související se změnou stavebního zákona či přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.Rozšířena je související judikatura, zejména judikatura Nejvyššího správního soudu. Již předchozí vydání komentáře řešilo řadu sporných ustanovení a institutů správního řádu, v některých případech došlo k názorovým posunům odborné veřejnosti a i praxe začala nacházet řešení pro celou řadu nejasností výkladu, které nové vydání publikace neponechává stranou. Nakladatelská anotace
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy, přehled souvisejích právních předpisů a rejstřík
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 2
Medvik libraries 2