Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Veřejné zakázky ; : Registr smluv ; Hospodářská soutěž : ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora ; Investiční pobídky : velká novela zákona a nové nařízení vlády od 6. 9. 2019 ; Rejstřík k zákonu o zadávání veřejných zakázek / rejstřík zpracoval tým specialistů advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s.r.o
Author
Date of issue
2019
Publisher
Ostrava : Sagit, 2019
Series
ÚZ : úplné znění ; číslo 1335
Physical description
287 stran : formuláře, tiskopisy ; 24 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-369-9 (brožováno)
Call number
OVI: Sp 2173
Record number
MED00200301
Persistent link
Part of Title
Registr smluv
Hospodářská soutěž
Investiční pobídky
Rejstřík k zákonu o zadávání veřejných zakázek
General Note
Název z obálky
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje rejstřík
Contents Note
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek -- Zákonč. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) -- Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) -- Zákonč. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospdářské soutěže -- Zákon č. 262/2017 Sb.,o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochráně ospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže) -- Zákonč. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje -- Zákon č. 319/2006 Sb., o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory -- Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářskych produktů a jejím zneužití -- Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách) -- Nařízení vlády č. 221/2019 Sb., a provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 6
Medvik libraries 6