Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Druhý evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2) : studie
Author
Date of issue
2015
Publisher
Lucemburk : Úřad pro publikace Evropské unie, 2015
Physical description
16 stran : ilustrace, tabulky ; 30 cm
Language
čeština
Country
Lucembursko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-92-9240-698-1 (brožováno)
Call number
OVI: K 12899
Record number
MED00200037
Persistent link
MESH descriptor
Genre
NLK branch
Conspectus
Abstract
Publikace se zabývá obecným přístupem podniku k řízení BOZP, tím, jak se přistupuje k oblasti psychosociálních rizik, hlavními hnacími sílami a překážkami pro řízení BOZP a způsobem, jak se v praxi pracovníci podílejí na řízení BOZP.
Users/Intended Audience Note
Cílem druhého celoevropského průzkumu agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím zabývat se efektivněji problematikou BOZP a přispívat ke zdraví a spokojenosti pracovníků. Tvůrcům politik poskytuje srovnatelné informace z jednotlivých zemí, které jsou důležité pro vytvoření a uplatňování nových politik v této oblasti.
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 1
Medvik libraries 1