Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Pracovněprávní předpisy : překážky v práci, pracovní doba a dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, zakázaná pracoviště ; Zaměstnanost : zákon o zaměstnanosti a všechny prováděcí předpisy ; Úřady práce, odbory, kolektivní vyjednávání, ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, inspekce práce : redakční uzávěrka 15
Date of issue
2019
Publisher
Ostrava : Sagit, 2019
Series
ÚZ : úplné znění ; číslo: 1325
Physical description
287 stran ; 24 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-359-0 (brožováno)
Call number
OVI: Sp 2168
Record number
MED00199984
Persistent link
MESH descriptor
pracovní nehody (ekonomika, zákonodárství a právo)
zaměstnanost (zákonodárství a právo)
nemoci z povolání
práce (ekonomika, zákonodárství a právo)
právní odpovědnost
Česká republika
Genre
NLK branch
Conspectus
Part of Title
Zaměstnanost
Abstract
Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), dále zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost a inspekce práce.
General Note
Název z obálky
Internal Bibliographies/Indexes Note
Odkazy na související zákony
Contents Note
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (vybraná ustanovení) -- Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci -- Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu -- Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti -- Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnaností -- Nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat -- Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitostí žádostí o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení -- Vyhláška č. 346/2017 Sb., o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení -- Sdělení č. 311/2018 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti -- Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů -- Přehled prováděcích předpisů k zákonu č. 73/2011 Sb. -- Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli -- Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání -- Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů -- Sdělení č. 53/2018 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců pří platební neschopnosti zaměstnavatele a o zméné některých zákonů -- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 1
Medvik libraries 1