Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Insolvence : insolvenční zákon, insolvenční správci : texty zákonů a vyhlášek k 1. 6. 2019 ; Exekuční řád ; Veřejné dražby redakční uzávěrka 3. 6. 2019
Date of issue
2019
Publisher
Ostrava : Sagit, 2019
Series
ÚZ : úplné znění ; číslo: 1322
Physical description
304 stran : ilustrace ; 24 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-356-9 (brožováno)
Call number
OVI: Sp 2167
Record number
MED00199983
Persistent link
Part of Title
Exekuční řád
Veřejné dražby
Abstract
Publikace obsahuje podstatně novelizovaný insolvenční zákon ve znění k 1. 6. 2019 a zákon o insolvenčních správcích. V souvislosti se změnami zákonů se rovněž změnily některé vyhlášky (odměna insolvenčního správce, podání a formuláře, vybavení a standardy činnosti insolvenčního správce). Poznámka k obsahu: do publikace je zařazen exekuční řád a zákon o veřejných dražbách; zákon o ochraně hospodářské soutěže byl přesunut do společného tématu s veřejnými zakázkami. Nakladatelská anotace. Kráceno
General Note
Název z obálky
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje odkazy na zákony a citace ustanovení z ponámek pod čarou
Contents Note
Přehled insolvenčního zákona -- Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) -- Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejích nutných výdajů -- Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů -- Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích -- Vyhláška č. 121/2019 Sb., materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce -- Nařízení vlády č. .../2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení -- Přehled zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů -- Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů -- Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 1
Medvik libraries 1