Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Správní právo : (soubor zákonů)
Date of issue
2018
Publisher
©2018
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., [2018]
Physical description
741 stran ; 23 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7380-739-9 (brožováno)
Call number
OVI: K 12664
Record number
MED00196590
Persistent link
Cover Title
SZ : soubor zákonů. Správní právo
Spine Title
Soubor zákonů - správní právo
Abstract
Soubor zákonů „Správní právo“ ilustruje široký záběr tohoto právního oboru. Nakladatelská anotace. Kráceno
General Note
"Stav ke dni 24.9.2018"--Obálka
Contents Note
Správní řád -- Soudní řád správní -- Kontrolní řád -- Zákon o státní službě -- Zákon o obcích -- Zákon o krajích -- Zákon o hl. městě Praze -- Kompetenční zákon -- Stavební zákon -- Zákon o pozemních komunikacích -- Zákon o silničním provozu -- Zákon o vyvlastnění -- Zákon o rozpočtových pravidlech -- Zákon o majetku ČR -- Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich -- Zákon o některých přestupcích -- Zákon o svobodném přístupu k informacím -- Ústava ČR -- Listina základních práv a svobod -- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 1
Medvik libraries 1