Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství / Lucie Plzáková, Petr Studnička, Šárka Tittelbachová
Author
Date of issue
2018
Edition
Vydání první
Publisher
Praha : Wolters Kluwer, 2018
Physical description
147 stran : tabulky ; 21 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7552-984-8 (brožováno)
Call number
OVI: K 12398
Record number
MED00195019
Persistent link
Abstract
Odborná monografie se zabývá možným využitím finančních prostředků generovaných z místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity do rozvoje cestovního ruchu na lokální úrovni. S využitím německého, rakouského a slovenského modelu právní úpravy místních daní a místních poplatků přichází s návrhem novely zákona o místních poplatcích v České republice. Podstatou právní úpravy je sloučení obou existujících místních poplatků do jedné peněžní dávky, kterou by byl místní poplatek za ubytování. Případové studie přinášejí pohled na aktuální nakládání s místními poplatky v přímé vazbě na výkony cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství na municipální úrovni jak v České republice, tak v zahraničí. Fiskální decentralizace patří mezi podporovaný přístup k financování rozpočtů obcí a je v souladu s Evropskou chartou místní samosprávy. V České republice vybírá místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15 % z celkového počtu obcí a roční výnos dosahuje více než 320 mil. Kč. Místní poplatek z ubytovací kapacity vybírá 24 % z celkového počtu obcí a roční výnos dosahuje téměř 250 mil. Kč. U obou druhů místních poplatků má v celorepublikovém srovnání dominantní postavení hlavní město Praha. Nakladatelská anotace
General Note
Obsahuje rejstřík a literaturu
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 1
Medvik libraries 1