Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí : komentář / Libor Dvořák
Author
Dvořák, Libor, 1975- (Autor komentáře textu)
Česko. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (2001, novela 2017)
Date of issue
2018
Edition
2. vydání
Publisher
Praha : Wolters Kluwer, 2018
Series
Komentáře Wolters Kluwer
Physical description
xxxii, 396 stran ; 22 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7552-183-5 (brožováno)
Call number
OVI: K 12397
Record number
MED00195017
Persistent link
Abstract
Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je zákon č. 100/2001 Sb. Cílem této knihy je poskytnout čtenáři podrobné informace o české právní úpravě posuzování vlivů na životní prostředí, a to ve všech jejích praktických souvislostech. Výklad všech ustanovení je veden se zřetelem k evropským předpisům – zejména směrnici EIA a směrnici SEA, i k souvisejícím českým právním předpisům – zejména zákonu o ochraně přírody a krajiny (tzv. naturové hodnocení), stavebnímu zákonu (nová úprava tzv. spojeného řízení, pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace) a správnímu řádu (úprava závazných stanovisek a tzv. jiných správních úkonů, včetně mechanismu pro jejich přezkum). U relevantních ustanovení je výklad doplněn též judikaturou Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu, popřípadě rozsudky Soudního dvora EU. Publikace může být nápomocna pracovníkům veřejné správy (zejména krajských úřadů), kteří agendu posuzování vlivů na životní prostředí vykonávají, investorům, kteří v procesu EIA vystupují jako oznamovatelé, autorizovaným osobám v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, pořizovatelům územně plánovací dokumentace, pracovníkům samosprávy, ale rovněž nevládním subjektům či studentům vysokých škol. Nakladatelská anotace
General Note
"Právní stav komentáře je ke dni 1.1.2018"--Rub titulní stránky
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 1
Medvik libraries 1