Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu / Hana Vičarová Hefnerová
Author
Date of issue
2018
Edition
Vydání první
Publisher
Praha : Leges, 2018
Series
Teoretik
Physical description
240 stran ; 21 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7502-272-1 (brožováno)
Call number
OVI: K 12396
Record number
MED00195016
Persistent link
Abstract
Veřejný zájem je jedním z klíčových pojmů správního práva. Obsah tohoto neurčitého právního pojmu se naplňuje v každém konkrétním řízení. Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Veřejný zájem se v tomto řízení vyskytuje ve dvou oblastech: v právní úpravě aktivní žalobní legitimace ve veřejném zájmu a suspenzivního účinku správní žaloby. Výklad je zasazen do historického kontextu a právního rámce žaloby proti rozhodnutí správního orgánu v národním i mezinárodním právu. Autorka si všímá konkretizace a naplnění pojmu veřejný zájem jak v teorii správního práva, tak v judikatuře Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva. Autorka se dále věnuje úvahám, zda ochrana objektivního práva je dle správního řádu veřejným zájmem, či nikoli, zda obsah neurčitých právních pojmů závažný veřejný zájem a důležitý veřejný zájem se od sebe navzájem liší, zda v případě soudního přezkumu neurčitého právního pojmu ze strany správních soudů je upřednostňován tzv. Omezený soudní přezkum, zda v případě onoho soudního přezkumu neurčitých právních pojmů nedochází k ingerenci moci soudní do moci výkonné, či zda obsah neurčitého právního pojmu veřejný zájem může platně stanovit zákonodárce. Nakladatelská anotace
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 2
Medvik libraries 2