Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Autorské právo ; : Průmyslová práva : autorský zákon, užitné a průmyslové vzory, vynálezy a zlepšovací návrhy, ochranné známky, označení původu, topografie polovodičových prvků, biotechnologie, odrůdy rostlin, patentoví zástupci, vymáhání práv duševního vlastnictví, vybraná ustanovení souvisejících předpisů : redakční uzávěrka 9. 4. 2018
Date of issue
2018
Publisher
Ostrava : Sagit, 2018
Series
ÚZ : úplné znění ; číslo 1264
Physical description
224 stran : ilustrace, tabulka ; 24 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7488-297-5 (brožováno)
Call number
OVI: Sp 2124
Record number
MED00194931
Persistent link
MESH descriptor
autorské právo
průmysl (zákonodárství a právo)
vlastnictví (zákonodárství a právo)
Česká republika
Genre
NLK branch
Conspectus
Other Variant Titles
Průmyslová práva
Abstract
Publikace obsahuje aktuální znění autorského zákona, zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o ochranných známkách, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem 37 předpisů v úplném znění včetně vybraných ustanovení souvisejících předpisů; tučné zvýraznění posledních změn. Součástí publikace jsou přehledy mezinárodního práva duševního vlastnictví vázaného Českou republikou a práva duševního vlastnictví EU. Nakladatelská anotace
Internal Bibliographies/Indexes Note
Název z obálky
Contents Note
Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) -- Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích -- Zákon č. 529/1991 Sb., o ochrané topografií polovodičových výrobků -- Zákon č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém kříži (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech -- Zákon č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví -- Zákon č. 60/2000 Sb., o ochraně olympijských symbolik -- Zákon č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb. -- Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů -- Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) -- Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele -- Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů -- Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) -- Zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví -- Zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) -- Vyhláškač. 88/2017 Sb., provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (vybraná ustanovení) -- Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (vybraná ustanovení) -- Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (vybraná ustanovení) -- Přehled mezinárodního práva duševního vlastnictví vázaného Českou republikou -- Přehled práva duševního vlastnictví Evropské unie
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 2
Medvik libraries 2