Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Pojišťovací právo / Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv
Author
Date of issue
2018
Edition
2. přepracované vydání
Publisher
Praha : Leges, 2018
Series
Teoretik
Physical description
432 stran ; 21 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7502-271-4 (brožováno)
Call number
OVI: K 12383
Record number
MED00194928
Persistent link
MESH descriptor
pojištění (zákonodárství a právo)
Genre
NLK branch
UDC
Conspectus
368
Abstract
Publikace poskytuje základní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva. Publikace popisuje základní podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, včetně tvorby technických rezerv, finančního umístění a solventnosti. Další část publikace je věnována problematice dohledu v pojišťovnictví, zejména jeho předmětu, rozsahu, zvláštnostem finančního dohledu a dohledu ve skupině. Významnou část pojistného trhu tvoří i pojišťovací zprostředkovatelé. Právní úpravě této činnosti je věnována kapitola popisující základní podmínky přístupu k této činnosti a její výkon, to vše v rámci procesu implementace nové unijní úpravy. Další kapitola se zabývá právní úpravou pojištění, které vzniká na základě pojistné smlouvy. Jde zejména o problematiku vzniku, trvání a zániku pojištění podle nové právní úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V této souvislosti je podán výklad i všech důležitých institutů škodového a obnosového pojištění, pojištění věci, majetku, odpovědnosti za škodu a pojištění osob. Publikace rovněž poskytuje základní přehled povinných pojištění. Obsahově významnou část tvoří popis pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla včetně organizace a působnosti České kanceláře pojistitelů. Publikace může sloužit jako studijní pomůcka pro posluchače vysokých škol právního a ekonomického zaměření, nalezne však nepochybně uplatnění i pro pracovníky v oblasti pojišťovnictví, pro pojišťovací zprostředkovatele, likvidátory pojistných událostí a další osoby, které se chtějí seznámit uceleně s problematikou soukromého pojišťovnictví a pojištění. Autorský kolektiv je tvořen předními odborníky z řad právní teorie i aplikační praxe. Nakladatelská anotace
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 2
Medvik libraries 2