Cover & TOC
Document type
monografie, knihy
monografie, knihy
Document record
Source: katalogy Medvik
Title
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim : komentář / Jaroslav Fenyk, Ladislav Smejkal, Irena Bílá
Author
Fenyk, Jaroslav, 1961- (Autor komentáře textu)
Smejkal, Ladislav, 1975- (Autor komentáře textu)
Bílá, Irena (Autor komentáře textu)
Česko. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (2011, novela 2017)
Date of issue
2018
Edition
2., podstatně přepracované a doplněné vydání
Publisher
Praha : Wolters Kluwer, 2018
Series
Komentáře Wolters Kluwer
Physical description
xviii, 251 stran ; 22 cm
Language
čeština
Country
Česko
Document type
monografie, knihy
ISBN
978-80-7552-965-7 (vázáno)
Call number
OVI: K 12381
Record number
MED00194926
Persistent link
Abstract
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (TOPO), nabyl účinnosti 1. 1. 2012. Od té doby uplynulo více jak pět let aplikační praxe a legislativních změn tohoto předpisu, což si žádá druhé vydání komentáře. Druhé podstatně přepracované a doplněné vydání komentáře reaguje na legislativní změny, které byly zejména v posledním roce výrazné. Základy trestní odpovědnosti právnických osob byly zásadně změněny, a to jak z pohledu výčtu trestných činů, kterých se může právnická osoba dopustit, tak i z pohledu přičitatelnosti trestných činů právnickým osobám. Zásadní novinkou je pak i nová právní úprava vyvinění se z trestní odpovědnosti právnických osob a nová právní úprava správního trestání podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři komentáře uvádějí rozhodovací praxi soudů, ale rovněž si všímají i názorů publikovaných v jiných komentářích či učebnicích, komentují aktuální právní názory v článcích a reflektují zajímavé podněty získané při výkonu každodenní praxe. Součástí publikace je opět příloha - Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby. I tuto přílohu autoři doplnili, a to o příklady řešení vzniklých situací, tzv. compliance management systém. Interní opatření mohou být při přiměřené aplikaci užitečným nástrojem či přímo vzorem, zejména pro obchodní společnosti. Jejich účelem je předložit pro potřebu těchto subjektů taková pravidla, která přispějí k prevenci trestné činnosti, jíž se může jinak právnická osoba dopustit, nebo dokonce mohou tuto trestní odpovědnost vyloučit. Tento záměr navazuje na podobný model, který provází tzv. British Bribery Act 2011, byť jeho autorem jsou britská oficiální místa. Komentář je určen pro odbornou veřejnost – soudce, státní zástupce advokáty, policejní orgány, pedagogy, studenty – ale i pro právnické osoby a jejich zástupce či zaměstnance. Nakladatelská anotace
General Note
"Právní stav publikace je ke dni 31.12.2017"--Rub titulní stránky
Internal Bibliographies/Indexes Note
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Contents Note
Modelová interní opatření k předcházení trestné činnosti právnické osoby a řešení vzniklých situací (compliance management systém)
Clipboard
Further actions
Document availability
OVI MZ ČR 2
Medvik libraries 2