MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
epilepsie benigní neonatální
English Heading
Epilepsy, Benign Neonatal
See
familiární benigní neonatální epilepsie
benigní neonatální epilepsie familiární
novorozenecké křeče benigní
benigní novorozenecké křeče
benigní neonatální epilepsie nefamiliární
benigní non-familiární neonatální záchvaty
See
Neonatal Convulsions, Benign [T367741]
Benign Familial Neonatal Epilepsy [T367742]
Benign Familial Neonatal Convulsions [T367743]
Convulsions, Benign Neonatal, Familial [T367744]
Convulsions, Benign Neonatal, Non-Familial [T367745]
Epilepsy, Benign Neonatal, Familial [T367746]
Familial Benign Neonatal Convulsions [T367747]
Familial Benign Neonatal Epilepsy [T367748]
Benign Neonatal Epilepsy, Nonfamilial [T367749]
Benign Neonatal Non-Familial Convulsions [T367750]
Benign Neonatal Nonfamilial Epilepsy [T367751]
Benign Non-Familial Neonatal Convulsions [T367752]
Epilepsy, Benign Neonatal, Nonfamilial [T367753]
Non-Familial Benign Neonatal Epilepsy [T367755]
Non-Familial Benign Neonatal Convulsions [T372996]
Epilepsy, Benign Neonatal, Non-Familial [T708884]
Benign Familial Neonatal-Infantile Seizures [T782705]
Benign Familial Infantile Convulsions [T782706]
Convulsions Benign Familial Neonatal [T782707]
Epilepsy, Benign Neonatal-Infantile [T782708]
Convulsions, Benign Familial Infantile, 3 [T804674]
Seizures, Benign Familial Neonatal-Infantile [T804676]
Seizures, Benign Familial Infantile, 3 [T804677]
Convulsions, Benign Familial Infantile, 1 [T834090]
Seizures, Benign Familial Infantile, 1 [T834093]
Benign Familial Infantile Convulsions Syndrome [T834250]
Benign Infantile Familial Convulsions [T834251]
Benign Neonatal Convulsions [T840999]
Benign Neonatal Epilepsy [T841000]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Recidivující záchvaty, k nimž dochází během prvních 4-6 týdnů života novorozence. Byly identifikovány autozomálně dominantní familiární a sporadické formy. Záchvaty se obvykle skládají z krátkých epizod tonických polohovacích a jiných pohybů, apnoe, očních odchylek a kolísání krevního tlaku. Po 6. týdnu života mají tyto stavy tendenci vymizet. Riziko rozvoje epilepsie ve starším věku je mírně zvýšeno u familiární formy této poruchy.
Scope Note
A condition marked by recurrent seizures that occur during the first 4-6 weeks of life despite an otherwise benign neonatal course. Autosomal dominant familial and sporadic forms have been identified. Seizures generally consist of brief episodes of tonic posturing and other movements, apnea, eye deviations, and blood pressure fluctuations. These tend to remit after the 6th week of life. The risk of developing epilepsy at an older age is moderately increased in the familial form of this disorder. (Neurologia 1996 Feb;11(2):51-5)
Other Concepts
History note
2000
Public Note
2000
Record number
D020936
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format