MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
kryptogenní organizující se pneumonie
English Heading
Cryptogenic Organizing Pneumonia
See
BOOP
bronchiolitida obliterující s organizující se pneumonií
idiopatická organizující se pneumonie s obliterující bronchiolitidou
obliterující bronchiolitida s organizující se pneumonií
organizující se pneumonie s obliterující bronchiolitidou
See
BOOP [T055217]
Bronchiolitis Obliterans Organizing Pneumonia [T055218]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Intersticiální plicní onemocnění neznámé etiologie, která se objevuje ve věku 21-80 let. Projevuje se dramatickým nástupem nemoci podobné \pneumonii\" s kašlem, horečkou, malátností, únavou a ztrátou hmotnosti. Patologické znaky zahrnují prominentní intersticiální zánět bez kolagenové fibrózy, difuzní fibroblastická ložiska a žádné změny mikroskopické struktury. Projevuje se nadměrnou proliferací granulační tkáně v malých dýchacích cestách a alveolárních kanálech."
Scope Note
An interstitial lung disease of unknown etiology, occurring between 21-80 years of age. It is characterized by a dramatic onset of a "pneumonia-like" illness with cough, fever, malaise, fatigue, and weight loss. Pathological features include prominent interstitial inflammation without collagen fibrosis, diffuse fibroblastic foci, and no microscopic honeycomb change. There is excessive proliferation of granulation tissue within small airways and alveolar ducts.
Annotation
note entry term BRONCHIOLITIS OBLITERANS ORGANIZING PNEUMONIA: do not confuse with BRONCHIOLITIS OBLITERANS
History note
2009 (1995)
Public Note
2009; see BRONCHIOLITIS OBLITERANS ORGANIZING PNEUMONIA 1995-2008
Record number
D018549
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format