MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
polycystické ledviny autozomálně recesivní
English Heading
Polycystic Kidney, Autosomal Recessive
See
autozomálně recesivní polycystická choroba ledvin
autozomálně recesivní polycystické ledviny
infantilní polycystická choroba ledvin, typ 1
infantilní polycystické ledviny, typ 1
See
Autosomal Recessive Polycystic Kidney [T050887]
Kidney, Polycystic, Autosomal Recessive [T050889]
Autosomal Recessive Polycystic Kidney Disease [T404834]
ARPKD [T410221]
Polycystic Kidney Disease, Infantile, Type I [T635480]
Polycystic Kidney and Hepatic Disease 1 (Autosomal Recessive) [T640226]
Polycystic Kidney Disease, Autosomal Recessive [T749778]
Polycystic Kidney Disease, Infantile, Type 1 [T782131]
Polycystic Kidney and Hepatic Disease 1 [T782132]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Autozomálně recesivní onemocnění ledvin charakterizované mnohočetným výskytem cyst v obou ledvinách a přidruženými lézemi jater. Zpravidla již v poporodním období je stav vážný, s vysokou perinatální mortalitou.
Scope Note
A genetic disorder with autosomal recessive inheritance, characterized by multiple CYSTS in both KIDNEYS and associated LIVER lesions. Serious manifestations are usually present at BIRTH with high PERINATAL MORTALITY.
History note
1992
Public Note
1992; see KIDNEY, POLYCYCSTIC, AUTOSOMAL RECESSIVE 1992-2000
Record number
D017044
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format