MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
stresové fraktury
English Heading
Fractures, Stress
See
fraktury stresové
fraktury z přetěžování
stresová fraktura
stresové zlomeniny
únavová zlomenina
únavové fraktury
únavové zlomeniny
fraktury z insuficience
zlomeniny z nedostatečnosti
See
Microfractures [T000891317]
Micro Fractures [T000891318]
Bone Stress Reaction [T000939255]
Stress Reaction, Bone [T000939256]
Fatigue Fractures [T046789]
Fractures, Fatigue [T046790]
Fractures, March [T046791]
Stress Fractures [T046792]
Insufficiency Fractures [T718052]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Zlomeniny ze zatížení způsobeného opakovaným pohybem. Pravděpodobně vznikají kombinací svalové únavy a selhání kosti a to v situacích, kdy remodelace kosti převažuje nad její obnovou. Nejběžnějším místem vzniku spontánních zlomenin jsou metatarzus, fibula, tibie a krček femuru.
Scope Note
Fractures due to the strain caused by repetitive exercise. They are thought to arise from a combination of MUSCLE FATIGUE and bone failure, and occur in situations where BONE REMODELING predominates over repair. The most common sites of stress fractures are the METATARSUS; FIBULA; TIBIA; and FEMORAL NECK.
Other Concepts
Annotation
coordinate with specific organ /inj or organ/fracture term; entry term FATIGUE FRACTURES refers to bone fractures: do not use for metal fatigue as in fatigue fractures of amalgams, nails, screw plates, etc. (index STRESS, MECHANICAL)
History note
90
Public Note
90
Record number
D015775
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format