MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
obsedantně kompulzivní porucha
English Heading
Obsessive-Compulsive Disorder
See
anankastická porucha osobnosti
See
Anankastic Personality [T009322]
Neurosis, Obsessive-Compulsive [T029043]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Psychická porucha řazená k neurózám charakterizovaná obsedantními myšlenkami či představami anebo kompulzivními činy. Obsedantní myšlenky a představy se opakovaně vtírají do mysli postiženého, mají stereotypní charakter, zatěžují jej. Jsou vnímány jako vlastní a postižený se jim snaží většinou neúspěšně čelit. Kompulzivní jednání má charakter rituálu s cílem předcházet nepravděpodobné nebezpečné situaci, je však neúčelné. Je provázeno úzkostí. Postižený je např. až nadměrně svědomitý, neustále kontroluje své úkony, uklízí, opakovaně se přesvědčuje, že zamkl či vypnul plyn, provádí různé obřady ve snaze zabránit neštěstí apod. Nesmyslnost těchto úkonů si obvykle uvědomuje, ale jen stěží je dokáže potlačit. (cit. Velký lékařský slovník online, 2014 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
An anxiety disorder characterized by recurrent, persistent obsessions or compulsions. Obsessions are the intrusive ideas, thoughts, or images that are experienced as senseless or repugnant. Compulsions are repetitive and seemingly purposeful behavior which the individual generally recognizes as senseless and from which the individual does not derive pleasure although it may provide a release from tension.
Annotation
COMPULSIVE PERSONALITY DISORDER is also available
History note
81; was NEUROSES, OBSESSIVE-COMPULSIVE 1963-80; OBSESSION was see under NEUROSES, OBSESSIVE-COMPULSIVE 1963-78
Online Note
use OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER to search NEUROSES, OBSESSIVE-COMPULSIVE 1966-80 & OBSESSION 1966-78
Public Note
81; was NEUROSES, OBSESSIVE-COMPULSIVE 1963-80; OBSESSION was see under NEUROSES, OBSESSIVE-COMPULSIVE 1963-78
Record number
D009771
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format