MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
enzymy
English Heading
Enzymes
See
Enzyme [T000996176]
Biocatalyst [T001003177]
Biocatalysts [T708305]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Enzym je jednoduchá či složená bílkovina s katalytickou aktivitou. Enzymy určují povahu i rychlost chemických reakcí a řídí většinu biochemických procesů v těle všech živých organismů včetně člověka. Základní složkou enzymů jsou proteiny, na něž se velmi často vážou další přídatné molekuly známé jako kofaktory nebo prostetické skupiny, které se podílí na katalýze. Enzymů je obrovské množství a je možné je klasifikovat do sedmi skupin: oxidoreduktázy, transferázy, hydrolázy, lyázy, izomerázy, ligázy a od roku 2018 i translokasy. (upraveno podle Wikipedie 2020 http://www.cs.wikipedia.org/)
Scope Note
Biological molecules that possess catalytic activity. They may occur naturally or be synthetically created. Enzymes are usually proteins, however CATALYTIC RNA and CATALYTIC DNA molecules have also been identified.
Annotation
general only: avoid; prefer specific enzyme or / enzymol: Manual 19.7+, 19.8.30; policy: Manual 25.18+; SUBSTRATE SPECIFICITY, restricted to enzymes, is available; ENZYME TESTS, CLINICAL is available for measuring the level of a specific enzyme in the diagnosis of a disease; ENZYME ACTIVATION; ENZYME REPRESSION; ENZYME STABILITY are also available; ENZYME INDUCTION: coordinate with specific enzyme / biosyn
Record number
D004798
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format