MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
smrt
English Heading
Death
See
exitus
skon
úmrtí
stanovení smrti
zážitky blízké smrti
kardiální smrt
See
End-Of-Life [T000999728]
End Of Life [T000999729]
Determination of Death [T010626]
Near-Death Experience [T010627]
Cardiac Death [T010628]
Related Descriptors
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Stav, kdy u člověka dochází k nezvratným změnám mozku, při nichž nastane selhání funkce a zánik center řídících krevní oběh a dýchání. Zánik jedince, u něhož vymizí známky života a jeho funkce. (cit. Velký lékařský slovník online, 2016 http://lekarske.slovniky.cz/)
Scope Note
Irreversible cessation of all bodily functions, manifested by absence of spontaneous breathing and total loss of cardiovascular and cerebral functions.
Other Concepts
Annotation
IM; /mortal is available with Cat C, F, E; do not confuse with MORTALITY, a statist concept: DEATH is the biol or physiol, psychol concept; for theory, doctrine & philosophy of death THANATOLOGY is available; for death as a result of a dis or ther or diag procedure, FATAL OUTCOME is available: see note there
Consider Also
consider also terms at THANATO-
Record number
D003643
Persistent link
MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format