MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
koarktace aorty
English Heading
Aortic Coarctation
See
aorta - koarktace
coartatio aortae
zúžení aorty
vrozené zúžení aorty
See
Coarctation of Aorta [T817607]
Coarctation of the Aorta [T817608]
Coarctation of Aorta Dominant [T817609]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Koarktace aorty je vrozené zúžení aorty, poměrně častá vrozená srdeční vada (7–10 % všech vad srdce), nejčastěji distálně od odstupu levé a. subclavia v blízkosti ductus arteriosus. Toto zúžení vede k poklesu tlaku za obstrukcí a k vzestupu tlaku před ní. Až 70 % vad je kombinováno s některou abnormitou aortální chlopně nebo s jinou srdeční vadou.
Scope Note
A birth defect characterized by the narrowing of the AORTA that can be of varying degree and at any point from the transverse arch to the iliac bifurcation. Aortic coarctation causes arterial HYPERTENSION before the point of narrowing and arterial HYPOTENSION beyond the narrowed portion.
Other Concepts
Record number
D001017
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format