MeSH Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
anodoncie
English Heading
Anodontia
See
ageneze zubů
zubní ageneze
dědičná hypodoncie
oligodoncie
See
Hypodontia Oligodontia 1 [T000888240]
Hypodontia [T002478]
Tooth Agenesis, Familial [T811657]
Tooth Agenesis, Selective, 1 [T811660]
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Vrozené nevyvinutí zubů, úplné chybění zubů. Při pravé a. nejsou zárodky zubů vůbec založeny. Dochází k ní např. v důsledku poruchy vývoje vnějšího nebo středního zárodečného listu, popř. obou listů spolu s jinými úchylkami (anhidrosis, dysostosis acrofacialis), viz syndrom ektodermální dysplazie. Nesprávně se používá také pro chybění několika zubů. (cit. Velký lékařský slovník online, 2017 http://lekarske.slovniky.cz)
Scope Note
Congenital absence of the teeth; it may involve all (total anodontia) or only some of the teeth (partial anodontia, hypodontia), and both the deciduous and the permanent dentition, or only teeth of the permanent dentition. (Dorland, 27th ed)
Other Concepts
Annotation
congen absence of teeth; do not use /congen & do not coord with INFANT, NEWBORN, DISEASES; congen absence of one or more teeth: do not confuse with JAW, EDENTULOUS (total lack of teeth in either jaw through disease or extraction), JAW, EDENTULOUS, PARTIALLY (partial lack in either jaw) or MOUTH, EDENTULOUS (total lack of teeth in both jaws through disease or extraction)
History note
65
Public Note
65
Record number
D000848
Persistent link
MeSH Tree


MeSH Tree


MeSH Tree


Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format