Display Documents Help
vše 368
MeSH Genre Descriptor
Source: MeSH 2021 deskriptory
Main Heading
klinická studie
English Heading
Clinical Study
See
klinické hodnocení
Preferred Concept
Mesh Scope Translators Note
Práce, která podává zprávy o výsledcích výzkumné studie s cílem vyhodnotit intervence nebo expozice na základě biomedicínských a zdravotních výsledků. Ke dvěma hlavním typům klinických studií patří intervenční studie (klinické zkoušky) a pozorovací studie. Zatímco většina klinických studií se týká člověka, tento publikační typ může být použit pro klinické veterinární články, které splňují požadavky klinických studií u člověka.
Scope Note
A work that reports on the results of a research study to evaluate interventions or exposures on biomedical or health-related outcomes. The two main types of clinical studies are interventional studies (clinical trials) and observational studies. While most clinical studies concern humans, this publication type may be used for clinical veterinary articles meeting the requisites for humans.
Annotation
This heading is used as a Publication Type for original report of the conduct or results of a specific clinical study. A different heading CLINICAL STUDIES AS TOPIC is used for general design, methodology, economics, etc. of clinical studies. Prefer the specifics: CLINICAL TRIAL or OBSERVATIONAL STUDY.
History note
2016
Record number
D000068397
Persistent link
Browse Medical Subject Headings
top  Help


Display format