Lékařská knihovna

Archiv ve formátu HTML

rok 2004:    1    2    3    4    5/6  
rok 2003:    1    2    3    4    5/6
rok 2002:    1    2    3    4    5/6
rok 2001:    1    2    3    4    5/6
rok 2000:    1    2    3    4    5/6
rok 1999:    1    2    3    4/5
rok 1998:    1    2    3    4/5    6
rok 1997:    1    2    3    4/5    6
rok 1996:    1    2    3    4/5    6

      Časopis pro pracovníky odborných knihoven a informačních středisek ve zdravotnictví . Navazuje na předchozí časopisy NLK (Zdravotnická dokumentace 1962-1990, Zpravodaj NLK 1991-1995). Přináší aktuality NLK, metodické články, zprávy ze sítě lékařských knihoven apod. Vychází šestkrát ročně a je distribuován zdarma.