Cover & TOC
Document type
články
články
Share
Document record
Source: BMČ - články
Title
Systémová mastocytóza / Nováková L., Kučera P
Author
Affiliation Information
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Cited source
Transfuze a hematologie dnes. 2009, roč. 15, č. 1, s. 31-38. ISSN: 1213-5763; 1805-4587 (elektronická verze).
Date of issue
2009
Language
čeština
Country
Česko
Document type
články
Call number
NLK: B 1935 ; neváz. 322 a
Record number
bmc07524362
Persistent link
MESH descriptor
adenosintrifosfát (analogy a deriváty, farmakologie)
adenosinmonofosfát (analogy a deriváty, farmakologie)
mastocyty (imunologie, fyziologie, sekrece)
interferon alfa (farmakologie)
monoklonální protilátky (farmakologie)
glukokortikoidy (farmakologie)
systémová mastocytóza (diagnóza, patofyziologie, terapie)
financování organizované
lidé
Genre
Keyword
Parallel Title Proper
Systemic mastocytosis
Abstract
Systémová mastocytóza (SM) je vzácné získané myeloproliferativní onemocnění. Podkladem je klonální proliferace mastocytů a jejich akumulace v tkáních. U většiny pacientů postižených SM je přítomna aktivující bodová mutace v genu kódujícím receptor c-KIT (substituce aspartát/valin v kodonu 816 – D816V). Systémová mastocytóza je na rozdíl od čistě kožní formy diagnostikována zejména v dospělosti. Část nemocných je zároveň postižena jiným klonálním hematologickým onemocněním, zejména myeloidní linie. Velmi vzácným podtypem systémové mastocytózy je mastocelulární leukemie. Symptomy onemocnění jsou dány jednak tkáňovou akumulací patologických mastocytů, jednak uvolněním mediátorů z těchto buněk. Při diagnostice onemocnění je zásadní histologické (s imunohistochemickým) a molekulárně genetické vyšetření postiženého orgánu (zejména kostní dřeně) a stanovení hladiny sérové tryptázy. Přirozený klinický průběh onemocnění je variabilní. Většina pacientů s indolentní formou zůstává bez progrese řadu let či desetiletí, zatímco agresivní forma onemocnění trvale progreduje do fatálního zakončení. Klasickou cytoredukční terapií je v současné době onemocnění nevyléčitelné. Díky detekci mutací do léčby pronikly cílově-specifické látky (tyrozin kinázové inhibitory), které mohou navodit kvalitní terapeutické odpovědi. U pacientů s přítomností mediátory podmíněných symptomů je třeba terapeuticky ovlivňovat i tyto.
English Abstract
Systemic mastocytosis (SM) is a rare and acquired myeloproliferative disorder characterized by a clonal proliferation of neoplastic mast cells and their accumulation in tissues. In most SM patients, the activating somatic mutation D816V (aspartate/valin substitution) of the c-KIT is detectable. In contrast to purely cutaneous form is systemic mastocytosis a disease of adulthood. A part of patients with SM presents with an associated non-mast cell clonal haematological disease, notably of myeloid line. The very rare variant of SM is mast cell leukemia. The symptoms of the disease are partly related to the organ infiltration, partly are caused by the release of mediators from neoplastic mast cells. The most important diagnostic tools are histology with immunohistochemistry of the infiltrated organ (particularly bone marrow), molecular analyses and the assesment of serum tryptase level. The natural clinical course of systemic mastocytosis is variable. Most patients, in particular those with indolent form, remain in an indolent stage over many years or decades, while others (in particular those with aggressive SM) show a progressive course, usually with a fatal outcome. Nowadays, using the classic cytoreductive treatment, there is no curative option available. However, concomitantly with the detection of some mutations of genes involved in the pathogenesis, the use of targeted drugs (tyrosine kinase inhibitors) is proposed with the possibility of reaching good responses. In patients with mediator-related symptoms, “mediator-targeting” drugs must be prescribed.
Internal Bibliographies/Indexes Note
Lit.: 50
Clipboard
Further actions